Jak udržovat teplotu vody v akváriu?

Obsah

Jak udržovat teplotu vody v akváriu?

Jak udržovat teplotu vody v akváriu?

Pokud trvá pobyt v chladné vodě déle, může dojít k úhynu rybky nebo v lepším případě k jejímu těžkému onemocnění. Proto se doporučuje udržovat v akváriu (až na jisté výjimky) průměrnou teplotu v létě asi 24–25 °C, v zimě pak asi 22–23 °C. U většiny ryb se doporučuje zvýšit teplotu vody o několik stupňů v době rozmnožování a vývoje jiker.

Jaké jsou požadavky na teplotu teplé vody?

Za otázku stojí, zda není nadhodnocená požadovaná teplota teploty (50 až 55 °C). Zdá se, že ve fázi návrhu potřeby TV je vhodnější vycházet z ČSN EN 15316-3, která lépe reflektuje vyhl. č. 120/2011 Sb. Článek porovnává jednotlivé legislativní požadavky, které ovlivňují přípravu teplé vody, a jejich vliv na stanovení potřeby teplé vody.

Jaké jsou hygienické limity teplé vody?

Ukazatele jakosti pitné vody a jejich hygienické limity jsou uvedeny v příloze č. 1…“ [3]. Teplá voda je vhodné prostředí pro rozvoj některých, lidskému zdraví nebezpečných, mikroorganismů. Mezi nejznámější z nich patří bakterie Legionella pneumophila, která při vdechnutí může způsobit vážné plicní onemocnění až smrt.

Jak vysoká je teplota vody u teplomilné ryby?

Maximum je okolo 33 °C. Za nejnižší hranici je považována teplota 20 °C. Některé tropické a subtropické ryby snášejí přechodně i nižší teploty, brzy se však u nich projeví důsledky. Nízká teplota vody může způsobit u teplomilné rybky ztrátu jasného zbarvení, pohybuje se pomalu či strnule.

Související příspěvky: