Jak se množí bakterie?

Obsah

Jak se množí bakterie?

Jak se množí bakterie?

bakterie se množí pomocí nepohlavního dělení, velmi rychle. Délka jednoho reprodukčního cyklu je 20–150 min (čím příznivější podmínky, tím je cyklus kratší). Množení je regulováno množstvím živin a koncentrací produktů bakteriálního metabolizmu.

Co jsou bakterie?

Bakterie 1 Hlavní kruhovitý chromosom (nukleoid). Podrobnější informace naleznete na stránce Reprodukce bakterií. DNA bakterií se... 2 Bakteriální stěna. Bakteriální stěna je tvořena několika vrstvami. Protože cytoplasmatická membrána je nezbytnou... 3 Pohybové a adhezní organely. Vyskytují se jen u některých bakterií. Jejich stavba a funkce se liší od eukaryotních... More ...

Které jsou nejčastější bakterie v půdě?

Čtyři bakterie, ze kterých vám bude opravdu špatně 1 E. coli. Escherichia coli žije ve střevech lidí a teplokrevných zvířat, jako jsou krávy, ovce a kozy, a patří k nejlépe... 2 Kampylobakterie. Termofilní bakterie Campylobacter jejuni mohou vyvolat závažnou infekci kampylobakteriózu, která... 3 Listerie. Listeria monocytogenes jsou bakterie, které se vyskytují převážně v půdě... More ...

Kde se používají bakterie v potravinářském průmyslu?

Bakterie se hojně využívají v různých odvětvích průmyslu. V potravinářském průmyslu se bakterie využívají na výrobu alokoholických nápojů, kysaných mléčných výrobků (např. rod Lactobacillus ), sýrů, octa, nakládané zeleniny a při konzervaci potravin. Dále bakterie nacházejí uplatnění ve farmaceutickém průmyslu při výrobě antibiotik, aminokyselin, ...

Související příspěvky: