Co je závislost parní turbíny na výkonu?

Obsah

Co je závislost parní turbíny na výkonu?

Co je závislost parní turbíny na výkonu?

Parní turbína v technologickém celku Spotřební charakteristikou parní turbíny se nazývá závislost spotřeby páry turbíny na výkonu, viz Obrázek 367. η [-] účinnost parní turbíny na spojce; m [kg·s -1] spotřeba páry; m0 [kg·s -1] spotřeba páry při chodu naprázdno; ti [°C] teplota páry na vstupu do turbíny.

Jaké jsou větrné turbíny?

Stejně jako velké větrné turbíny, které dnes najdeme na mnoha místech v Čechách i na Moravě, i malé větrné turbíny využívají k výrobě elektřiny neviditelnou sílu větru. Funkce by se dala přirovnat k dynamu jízdního kola.

Jaké je odstavení parní turbíny?

Odstavení parní turbíny může být dvojí a to řádné odstavení a havarijní odstavení. Při řádném odstavení se postupně zavírá regulační ventil až na nulový výkon soustrojí, kdy dojde k odpojení soustrojí od sítě. Dalším zavíráním regulačního ventilu se snižují otáčky turbíny až do úplného zastavení otáčení.

Proč je větrná turbína uzavřená ve skříni?

Tím, že větrná turbína není uzavřená ve skříni indukuje se na konci lopatek příčný gradient tlaku, který inicializuje vznik vírů po celé délce lopatek [4, s. 19] podobně jako je tomu i u křídel letadel [5, s. 19]. Protože větrná turbína je rotor bez skříně definuje se místo účinnosti rotoru výkonový koeficient:

Související příspěvky: