Co je trojúhelník?

Obsah

Co je trojúhelník?

Co je trojúhelník?

Trojúhelník 1 Obsah :. 2 Značení trojúhelníků. Trojúhelníky značíme symbolem , čili například trojúhelník ABC zkráceně zapíšeme jako ABC. 3 Rozdělení trojúhelníků. Podle délek jednotlivých stran rozdělujeme trojúhelníka na obecné, rovnostranné a rovnoramenné. 4 Konstrukce trojúhelníků. Rozbor bude vždy obsahovat náčrtek. Zde si nakreslíme od ruky trojúhelník a vyznačíme na něm... More ...

Co je rovnoramenný trojúhelník?

Rovnostranný trojúhelník má všechny strany stejně dlouhé a všechny jeho vnitřní úhly jsou 60°. Rovnoramenný trojúhelník má dvě strany tejně dlouhé, ty nazýváme ramena, a třetí stranu různou, tu nazýváme základna. Zvláštní vlastností rovnoramenného trojúhelníku je, že úhly přilehlé k základně jsou vždy shodné. Pozor !

Jaké mají trojúhelníky vnitřní úhly?

Zopakujte si jaké znáte druhy úhlů a zamyslete se nad tím, jaké může mít trojúhelník vnitřní úhly, kolik může mít úhlů nekonvexních, přímých, tupých, pravých, ostrých ... Podle délek jednotlivých stran rozdělujeme trojúhelníka na obecné, rovnostranné a rovnoramenné. Obecný trojúhelník má všechny strany různě dlouhé a všechny úhly různě velké.

Proč má trojúhelník jeden pravý úhel?

Pravoúhlý trojúhelník má jeden pravý vnitřní úhel. Stranám, které tvoří ramena pravého úhlu říkáme odvěsny, strana ležící naproti pravého úhlu se nazývá přepona. Zopakujte si : proč může mít trojúhelník pouze jeden pravý nebo tupý úhel ?

Související příspěvky: