Jaké jsou výhody tepelného čerpadla?

Obsah

Jaké jsou výhody tepelného čerpadla?

Jaké jsou výhody tepelného čerpadla?

Výhody vytápění domu tepelným čerpadlem 1 Tento systém dokáže radikálně snížit roční náklady na vytápění nemovitosti, a to, v závislosti na její velikosti, až o... 2 Tepelné čerpadlo je prakticky bezúdržbové, protože se o svůj chod stará prakticky samo. Žádné přikládání do kotle a... 3 Zapomenout byste neměli ani na ekologickou rovinu vytápění domu tepelným čerpadlem, které do... More ...

Jak začít s spuštěním čerpadla?

Zapněte čerpadlo a nechejte jej běžet, dokud nebude celá soustava řádně odvzdušněna. První spuštění provádějte do uzavřeného výtlaku. Po cca 10s jej pomalu pootevřete. Tímto postupem zabráníte nasátí většího množství případných něčistot a tím zablokování či poškození čerpadla provozním návodu.

Jak obnovit čerpadlo do vody?

Před ponořením nového čerpadla do vody instalujte ochranu proti provozu nasucho a zpětnou klapku (pokud nejsou integrovány v čerpadle). Zapněte čerpadlo a nechejte jej běžet, dokud nebude celá soustava řádně odvzdušněna. První spuštění provádějte do uzavřeného výtlaku.

Jak zajistit čerpadlo z vrtu?

Čerpadlo vždy zajistěte ocelovým lankem, které připevněte ve zhlaví vrtu/studny pomocí svorek. Lanko slouží jako dodatečné jisticí zařízení, které umožňuje vytažení čerpadla z vrtu, pokud by došlo k porušení potrubí. Po dokončení instalace musí lanko zůstat zavěšeno volně bez pnutí.

Související příspěvky: