Co jsou společné rozvody plynu a uzávěru pro byt?

Obsah

Co jsou společné rozvody plynu a uzávěru pro byt?

Co jsou společné rozvody plynu a uzávěru pro byt?

c) rozvody plynu až k uzávěru pro byt. (1) Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně.

Které plynové zařízení lze považovat za společné?

Společná plynová zařízení Které plynové zařízení v předmětném domě (od kterého místa, do kterého místa) lze z hlediska platné zákonné úpravy, technických norem a předpisů, považovat za společné plynové zařízení a které již ne? Věcně termíny související s touto problematikou jsou zavedeny v následujících právních předpisech.

Kde je Hlavní uzávěr plynu v nemovitosti?

Od tohoto místa připojení hlavního uzávěru OPZ začíná povinnost vlastníka nemovitosti a jeho část lze obecně vymezit i jako společné plynové zařízení podle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. § 6 odst. c) jako rozvod plynu od hlavního uzávěru plynu až k uzávěru plynu pro byt.

Jaký je Hlavní uzávěr plynu?

Legenda k obrázku: 1 - NTL distribuční plynovod, 2 - NTL přípojka, 3 - Plot na hranici pozemku, 4 - Hlavní uzávěr plynu, 5 - Uzávěr plynu před plynoměrem, 6 - Uzávěr plynu před spotřebičem, 7 - Spotřebič plynu, 8 - Prostup plynovodu chráničkou osazenou v obvodové zdi objektu, 9 - Plynoměr, 10 - Plynárenské zařízení, 11 - Odběrné plynové zařízení

Související příspěvky: