Co je MRSA?

Obsah

Co je MRSA?

Co je MRSA?

Jednoduše řečeno, MRSA je kmen bakterie, kterou většina lidí zná jako zlatého stafylokoka, jenž se v průběhu času stal odolným proti mnoha typům používaných antibiotik. MRSA se poměrně běžně vyskytuje u velké části populace, a to konkrétně na kůži, v nosní dutině i krku, kde může způsobovat mírné kožní záněty.

Kde vzniká infekce MRSA?

Bakterie MRSA je schopna přežívat dlouhou dobu na předmětech a površích, např. na klikách dveří, umyvadlech, podlahách , čistících prostředcích. Největší riziko vzniku infekce představuje pobyt v nemocnici. Infekce MRSA zde vzniká jako tzv. nozokomiální infekce (infekce vzniklá během pobytu v nemocnici).

Co se týče infekce MRSA?

Mimořádně ohroženi, co se týče vzniku infekce, jsou pacienti hospitalizovaní na jednotkách intenzivní péče a chirurgických odděleních. Přestože je to mnohem méně pravděpodobné, ke vzniku infekce MRSA může dojít i mimo zdravotnické zařízení. Jedná se o tzv. komunitní infekce MRSA.

Proč je infekce MRSA obtížnější?

Léčba infekce MRSA může být v porovnání s jinými bakteriálními infekcemi mnohem obtížnější. Název MRSA představuje zkratku pro bakterii methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus.

Související příspěvky: