Co je kontejner?

Obsah

Co je kontejner?

Co je kontejner?

Kontejner je standardizovaná přepravní jednotka, která se používá v intermodální dopravě, především s využitím lodní, železniční a silniční dopravy.Jedná se o velkou, pevnou a uzavřenou přepravku technicky uzpůsobenou ke stohování do několika vrstev nad sebou.

Jak vysoká je standardní kontejnerová přeprava?

Výška standardního kontejneru činí 8 stop a 6 palců (2,59 m), šířka je 8 stop (2,44 m). Specifický je pak tzv. High-cube kontejner, který je vysoký 2,9 m Objem kontejnerové přepravy se udává v jednotkách TEU (zkratka z anglického Twenty-foot Equivalent Unit), přičemž 1 TEU je ekvivalentem jednoho 20stopého kontejneru.

Které jsou nejčastější druhy kontejnerů?

Nejčastější druhy kontejnerů: 1 kontejnery – Abroll kontejner pro přepravu a shromažďování odpadů. 2 kontejnery na odpad – pro manipulaci s komunálním a jiným odpadem. 3 námořní kontejnery 4 skladové – pro uložení různých materiálů i pro přepravu nákladu. 5 uhlířské – jsou vybaveny dělící přepážkou a také úložným prostorem. 6 vanové – se nejčastěji využívají ke svozu sutí, sypkých... More ...

Související příspěvky: