Jak nastartovat alternátor?

Obsah

Jak nastartovat alternátor?

Jak nastartovat alternátor?

Pokud je kontrolka „Bez nabíjení“ viditelná, nastartujeme motor a sledujeme, zda kontrolka zhasne. Necháme motor běžet volně bez zátěže. Pro počáteční vyhodnocení aktivity alternátoru změříme znovu napětí na svorkách baterie. Bez připojených zátěží by takové napětí mělo být vyšší než 13 V při pomalých otáčkách.

Může být přebíjení alternátoru odhaleno včas?

Pokud přebíjení alternátoru není odhaleno včas, může docházet k poškozování dalších elektrospotřebičů ve vozidle a také k nezvratnému poškození akumulátoru, případně i řídící jednotky vozidla (E.C.U). Při přebíjení se vždy jedná o vadný regulátor.

Jaký byl alternátor auta používán?

Moderní typ alternátoru auta byl poprvé použit armádou během druhé světové války a byl používán k napájení rádiových zařízení. V roce 1960 se alternátor stal standardním vybavením vozu Chrysler. Alternátor je vzhledem k povaze svého provozu a úzké spolupráci s jinými systémy vystaven různým typům poruch.

Kdo se zamýšlí nad závadami alternátorů?

Dnešní díl se zamýšlí nad závadami alternátorů, čímž ukončíme seriál plný zajímavých informací o autoelektrice psaný laickou formou, užitečný nejen pro kutily, ale věříme, že i pro profesionální autoelektrikáře.

Související příspěvky: