Jak použít kombinovaný zdroj tepla pro vytápění rodinného domu?

Obsah

Jak použít kombinovaný zdroj tepla pro vytápění rodinného domu?

Jak použít kombinovaný zdroj tepla pro vytápění rodinného domu?

Kombinovaný zdroj tepla pro vytápění rodinného domu 1 První zdroj tepla: Zplynovací kotel na dřevo ATMOS generátor DC 25 GS, výrobek firmy ATMOS - Jaroslav Cankař a syn... 2 Druhý zdroj tepla: Stacionární plynový kotel P22 lux, výrobek firmy Dakon 3 Akumulační (energetická) nádrž otopné vody: nádrž VAN B 550 s integrovaným "plovoucím" boilerem 150 litrů, výrobek firmy... More ...

Jak nastavit teplotu vody do kotle?

Termoregulační ventil (SV2) zajišťuje vstupní (vratnou) teplotu vody do kotle na 60°C. Množství oběhové vody kotlem je seřízeno regulačním šroubením (RŠ) v závislosti na výkonu kotle tak, aby výstupní teplota z kotle dosahovala trvale hodnoty 75°C.

Jaké jsou povinnosti teplovodního kotle na pevná paliva?

Přesné určení typu teplovodního kotle na pevná paliva má významnou roli z pohledu povinností, které ukládá provozovatelům kotlů česká legislativa, z pohledu dotací atp. Nejzávažnější povinností bude ukončení provozu některých kotlů k září roku 2022.

Jak je otopná soustava kombinovaná?

Otopná soustava je kombinovaná se dvěma základními okruhy - 1. okruh podlahového vytápění (6 podlahových smyček s výkonem 8 kW) a 2. okruh - otopná tělesa (8 otopných těles o výkonu 10 kW). Teploty otopné vody obou okruhů jsou řízeny automaticky ekvitermní regulací, tj. v závislosti na venkovní teplotě.

Související příspěvky: