Můžete nastavit filtry jako dlaždice?

Obsah

Můžete nastavit filtry jako dlaždice?

Můžete nastavit filtry jako dlaždice?

U sestav a XML portů můžete nastavit filtry jako v seznamech, aby bylo možné určit, která data mají být zahrnuta do sestavy nebo XML portu, ale nemůžete data řadit a prohledávat. Při prohlížení dat jako dlaždic můžete vyhledávat a používat základní filtrování.

Může palivo obsahovat palivový filtr?

Často se může palivo také obsahují alkohol nebo palivová nádrž může rezivět, což vede k ucpané palivového filtru. Benzín prodáván za “cut-rate” čerpacích stanic obsahuje velké množství nečistot, což vede k palivový filtr problémů.

Kde jsou filtry viditelelné?

U seznamů jsou filtry zobrazeny na podokně filtrů, který se po aktivaci zobrazí na levé straně seznamu. U sestav, dávkových úloh a XML portů jsou filtry viditelné přímo na stránce dialogu.

Proč jsou palivové filtry příliš přesnější?

Jsou toho názoru, že změnou palivový filtr jednou za pět let je velmi nereálné jako palivové filtry mají tendenci ucpat a je nutné časté / pravidelný úklid a / nebo výměnu. Chcete-li být přesnější po každých 10.000 mil. Často se může palivo také obsahují alkohol nebo palivová nádrž může rezivět, což vede k ucpané palivového filtru.

Související příspěvky: