Jaká je Poštovní adresa v České poště?

Obsah

Jaká je Poštovní adresa v České poště?

Jaká je Poštovní adresa v České poště?

Poštovní adresa by m ěla podle poštovních podmínek České pošty a doporu čení ČSN 01 6910 obsahovat tyto náležitosti: a) Označení adresáta Dopisy právnickým osobám musí obsahovat p řesný název firmy, podniku nebo ú řadu. Podle pot řeby se uvádí také ozna čení organiza ční složky, jméno pracovníka atd.

Jak psát poštovní adresu?

Pravidla pro psaní adres (zdroj: Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český, Akademie věd ČR) Poštovní adresa by m ěla podle poštovních podmínek České pošty a doporu čení ČSN 01 6910 obsahovat tyto náležitosti: a) Označení adresáta Dopisy právnickým osobám musí obsahovat p řesný název firmy, podniku nebo ú řadu.

Co se uvádí v poštovní adrese?

Podle pot řeby se uvádí také ozna čení organiza ční složky, jméno pracovníka atd. Je-li v poštovní adrese uvedena na prvním řádku právnická osoba a na druhém jméno a příjmení pracovníka, za adresáta se považuje právnická osoba. Pokud je v poštovní adrese na prvním místějméno a příjmení pracovníka a až na druhém označení

Související příspěvky: