Co je funkce motivace?

Obsah

Co je funkce motivace?

Co je funkce motivace?

Motivace 1 Funkce motivace. Uspokojuje potřeby vyjadřující nedostatky ve fyzickém nebo sociálním bytí. Zajišťuje účelné chování... 2 Dynamika motivace. Motivovanost vyplývá ze vztahu člověka a okolí. ... Požadavek určitého dění. Změna výchozího stavu. 3 Struktura motivace. Některá teoretická pojetí vývoje osobnosti umisťují vznik motivačních vlastnosti v čase do... More ...

Co je fyzikální veličina tlak?

Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy =. Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Co je hlavní jednotka tlaku v soustavě SI?

Hlavní jednotkou tlaku v soustavě SI je pascal (Pa). Je to tlak, který vyvolává síla 1 newtonu (1 N), rovnoměrně a spojitě rozložená a působící kolmo na plochu o obsahu 1 čtverečního metru (1 m 2).

Jaké jsou jednotky tlaku Pa Bar?

Převodní tabulka jednotek tlaku pascal (Pa) bar (bar) kilopond na čtv. metr (kp/m 2 ) technická atmosféra (at) fyzikální atmosféra (atm) Jednotky tlaku 1 Pa ≡ 1 Pa ≡ 10 −5 bar ≈ 0,1019716 kp/m 2 ≈ 10,19716×10 −6 at 1 bar ≡ 10 5 Pa ≡ 1 bar ≈ 10197,16213 kp/m 2 ≈ 1,019716 at 1 kp/m² = 9,80665 Pa = 98,0665×10 −6 bar ≡ 1 kp/m 2 ≡ 10 −4 at 4 more rows ...

Související příspěvky: