Kdo může být notářem?

Obsah

Kdo může být notářem?

Kdo může být notářem?

Notář může vykonávat svoji činnost až do 70 let svého věku. Do notářského úřadu musí být notář jmenován a získá jej, pokud projde konkurzním řízením a jiný notář odstoupí z úřadu nebo zemře. Předtím než se notář stane notářem, musí si projít ještě dvěma jinými pozicemi, jedná se o pozici notářského koncipienta a notářského kandidáta.

Kdo může pracovat v notářské kanceláři?

V notářské kanceláři může pracovat až několik lidí na jednotlivých pozicích. V první řadě se jedná o samotného notáře. V České republice máme omezený počet notářů, cca 450 na celou Českou republiku.

Jak se stát notářem?

Stát se notářem je podmíněno plnou svéprávností, čistým trestním rejstříkem, vysokoškolským vzděláním v magisterském studiu oboru práva a nejméně pětiletou notářskou praxí. Notář může vykonávat svoji činnost až do 70 let svého věku .

Související příspěvky: