Jaké smlouvy musí být v registru smluv uveřejněny?

Obsah

Jaké smlouvy musí být v registru smluv uveřejněny?

Jaké smlouvy musí být v registru smluv uveřejněny?

Smlouva a její metadata jsou následně po doručení do datové schránky registru smluv bezodkladně automatizovaně uveřejněny v registru smluv. Publikujícímu subjektu přijde do datové schránky potvrzení o uveřejnění. Jaké smlouvy musí být v registru smluv uveřejněny?

Co je Rezervační smlouva?

Rezervační smlouva je obvyklý typ smlouvy v oblasti nemovitostí. Používá se při převodu domu, bytu či pozemku mezi prodávajícím a kupujícím. Nejčastěji se tento právní instrument využívá při prodeji nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře, ale výjimkou není ani prodej bez realitky.

Jak uveřejnit smlouvu v registru smluv?

V registru smluv musí být uveřejňovány soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v případě, že alespoň jednou ze stran smlouvy je v zákoně o registru smluv vymezený povinný subjekt a na uveřejnění smlouvy nebo na povinný subjekt nedopadá některá z výjimek stanovená zákonem o registru smluv.

Jak se uveřejňuje smlouva?

Společně se smlouvou se uveřejňují i její metadata. Neuveřejňují se jednostranná právní jednání a např. rozhodnutí, nebo zápisy o změně dispozičního práva k majetku státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Související příspěvky: