Kde je Hlavní uzávěr plynu v nemovitosti?

Obsah

Kde je Hlavní uzávěr plynu v nemovitosti?

Kde je Hlavní uzávěr plynu v nemovitosti?

Od tohoto místa připojení hlavního uzávěru OPZ začíná povinnost vlastníka nemovitosti a jeho část lze obecně vymezit i jako společné plynové zařízení podle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. § 6 odst. c) jako rozvod plynu od hlavního uzávěru plynu až k uzávěru plynu pro byt.

Které plynové zařízení lze považovat za společné?

Společná plynová zařízení Které plynové zařízení v předmětném domě (od kterého místa, do kterého místa) lze z hlediska platné zákonné úpravy, technických norem a předpisů, považovat za společné plynové zařízení a které již ne? Věcně termíny související s touto problematikou jsou zavedeny v následujících právních předpisech.

Co jsou společné rozvody plynu a uzávěru pro byt?

c) rozvody plynu až k uzávěru pro byt. (1) Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně.

Kdo je odpovědný za plynové zařízení?

Termín „společné plynové zařízení“ není uveden v této přesné podobě v žádném relevantním právním předpisu. Pro vyjasnění odpovědnosti z hlediska jednotlivých částí domovního plynovodu je třeba vyjít z dělicího místa. Dělicím místem mezi plynárenským a plynovým odběrným zařízením je hlavní uzávěr odběrného plynového zařízení (OPZ).

Související příspěvky: