Kdo může udělit státní občanství České republiky?

Obsah

Kdo může udělit státní občanství České republiky?

Kdo může udělit státní občanství České republiky?

Kdo a za jakých podmínek. Žádat o udělení českého státního občanství mohou státní občané cizího státu nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky. Státní občanství České republiky může (nikoli musí) Ministerstvo vnitra na žádost udělit pouze osobě (cizinci nebo osobě bez státního občanství), která splňuje současně ...

Co je státní občanství?

Státní občanství je jedním z hlavních znaků moderního státu. Tento právní svazek mezi občanem a státem je zpravidla proti vůli fyzické osoby nezrušitelný a na jeho základě vznikají jeho subjektům vzájemná práva a povinnosti (závazky).

Kdo je státním občanem České republiky?

Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky, jestliže splňuje současně tyto podmínky: 1 trvale se zdržuje v cizině, 2 není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a 3 je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního... More ...

Jak udělit státní občanství?

Ministerstvo vnitra udělí státní občanství ČR pouze osobě, která splní následující podmínky: 1 ke dni podání žádosti musí mít žadatel po dobu pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se na území ČR zdržovat 2 žadatel musí prokázat, že nabytím státního občanství ČR pozbyde své dosavadní občanství či prokáže, že pozbyl své... 3 v posledních pěti letech nebyl žadatel odsouzen... More ...

Související příspěvky: