Kdo je odbor sociálního zabezpečení ministerstva vnitra?

Obsah

Kdo je odbor sociálního zabezpečení ministerstva vnitra?

Kdo je odbor sociálního zabezpečení ministerstva vnitra?

Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra (dále jen „odbor“) v rámci výkonu působnosti Ministerstva vnitra a její dělby mezi organizační útvary zejména: Vykonává funkci orgánu sociálního zabezpečení podle § 9 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou sociální služby a příspěvek na péči?

Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1. 2007, poskytovány: 1 osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu, 2 osobě, které byl udělen azyl, 3 občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, 4 cizinci, který je držitelem povolení k d... More ...

Co je pojištění na sociální zabezpečení?

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na: 1 nemocenské pojištění, 2 důchodové pojištění, 3 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. More ...

Související příspěvky: