Jaké jsou autority regulačního ventilu?

Obsah

Jaké jsou autority regulačního ventilu?

Jaké jsou autority regulačního ventilu?

Výpočet autority regulačního ventilu: Regulační ventil CV 316 RGA má rovnoprocentní charakteristiku ve směru toku A-AB a lineární charakteristiku ve směru B-AB. Autorita ventilu vyhovuje požadavku na minimální autoritu 0,3.

Který ventil může zastávat dvě funkce?

Třícestný ventil může zastávat dvě různé funkce, a to: 1 Směšovací funkci 2 Rozdělovací funkci More ...

Jaká je hodnota třícestného regulačního ventilu?

Tlaková ztráta třícestného regulačního ventilu ΔpRV by se měla blížit tlakové ztrátě spotřebiče ΔpSPOTŘ (tlaková ztráta spotřebiče včetně potrubí, armatur a pevných odporů mezi body CD): 3. Výpočet Kv hodnoty třícestného regulačního ventilu:

Jaká je tlaková ztráta třícestného regulačního ventilu?

Tlaková ztráta třícestného regulačního ventilu: Nejprve stanovíme tlakovou ztrátu na vyvažovacím ventilu pro výpočet hodnoty Kv. Tlaková ztráta třícestného regulačního ventilu ΔpRV by se měla blížit tlakové ztrátě spotřebiče ΔpSPOTŘ (tlaková ztráta spotřebiče včetně potrubí, armatur a pevných odporů mezi body CD):

Související příspěvky: