Jak funguje čerpadla s vnějším ozubením?

Obsah

Jak funguje čerpadla s vnějším ozubením?

Jak funguje čerpadla s vnějším ozubením?

Zubová čerpadla s vnějším ozubením fungují na principu dvou navzájem identických rotujících ozubených kol, jejichž ozubení na sací straně vychází ze společného záběru a proti stěnám pouzdra čerpadla vytváří prázdné kapsy. S využitím atmosferického tlaku dochází k jejich plnění médiem.

Jak začít s spuštěním čerpadla?

Zapněte čerpadlo a nechejte jej běžet, dokud nebude celá soustava řádně odvzdušněna. První spuštění provádějte do uzavřeného výtlaku. Po cca 10s jej pomalu pootevřete. Tímto postupem zabráníte nasátí většího množství případných něčistot a tím zablokování či poškození čerpadla provozním návodu.

Jaké jsou ozubená kola čerpadla?

Ozubená kola jsou uložena na obou stranách hřídele v ložiscích a díky tomu jsou tato čerpadla schopna vyvinout velmi vysoké tlaky (až 200 barů) při otáčkách pohonu obvykle 1500 až 3500 ot./min (malá čerpadla) či do 700 ot./min. u velkých čerpadel.

Jak odstranit čerpadlo z vrtu?

Čerpadlo nikdy nezvedejte ani nespouštějte pomocí motorového kabelu nebo jisticího ocelového lanka. Vždy použijte potrubí. Čerpadlo vždy zajistěte ocelovým lankem, které připevněte ve zhlaví vrtu/studny pomocí svorek. Lanko slouží jako dodatečné jisticí zařízení, které umožňuje vytažení čerpadla z vrtu, pokud by došlo k porušení potrubí.

Související příspěvky: