Může zaměstnanec dát výpověď zaměstnanci?

Obsah

Může zaměstnanec dát výpověď zaměstnanci?

Může zaměstnanec dát výpověď zaměstnanci?

Zaměstnavatel je navíc velmi omezen a může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná. Důvody musí být jasně popsány, nestačí pouhý odkaz na zákon. Jasně musí být také vymezeno chování zaměstnance, které k výpovědi vedlo.

Může zaměstnanec podat žalobu na neplatnost této výpovědi?

Jestliže má zaměstnanec za to, že zaměstnavatel uplatnil dotčený výpovědní důvod neoprávněně, může se bránit žalobou na neplatnost této výpovědi u soudu. Musí ji podat nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr tímto rozvázáním skončit.

Může zaměstnanec vysoudit náhradu?

Zaměstnanec totiž může vysoudit náhradu až ve výši mnohonásobku svého průměrného výdělku (čím delší bude spor, tím vyšší může být náhrada, často pak dosahuje statisícových částek).

Může zaměstnavatel použít výpovědní důvod zaměstnavatele?

V takovém případě může zaměstnavatel použít výpovědního důvodu spočívajícího v soustavném méně závažném porušování povinností zaměstnance. Pomůžeme vám rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem tak, aby výpověď byla platná, nezpochybnitelná a vše proběhlo bez hrozby pokut či dalších rizik pro vaši firmu.

Související příspěvky: