Kde byl Hercules uctíván?

Obsah

Kde byl Hercules uctíván?

Kde byl Hercules uctíván?

Spatřovali v něm ideál mužné statečnosti a pevné vůle jako Řekové ve svém Hérákleovi. Hercules byl uctíván po celé Itálii už od nejstarších dob a měl všude oltáře, sochy a chrámy. Tento Hercules kdysi přišel do domu Euandrova, kde ho uvítali jako hosta.

Kde byl kámen herculesa?

Potom Hercules odvalil kámen od vchodu, vyhnal ven své krávy a býky a za nimi vyvlekl za nohy mrtvolu toho hnusného netvora. Byl děsný pohled na jeho strašné oči, na jeho huňatá prsa a na chřtán, z něhož ještě před chvílí šlehaly plameny.

Které brouci dokážou bolestivě kousnout?

Někteří brouci dokážou bolestivě kousnout, jsou to například střevlíkovití brouci, kteří jsou k tomu jako dravci vybaveni silnými kusadly. Většina našich větších střevlíků se však brání jen tím, že vypouští nevábně páchnoucí pižmovou tekutinu.

Jak se Hercula zmocnil do jeskyně?

Hercula se zmocnil bezmezný hněv. Běhal kolem jeskyně, skřípal zuby, svíral v ruce svůj obrovský kyj a hledal, kudy by do jeskyně vnikl. Nebyl tam však jiný vchod kromě toho, který byl zatarasen skálou. Na temeni té sluje byl ostrý skalní útes, nesmírně vysoký, takže ho bylo odevšad vidět. Nepatrně se nakláněl na levou stranu k řece.

Související příspěvky: