Opožděně podané odvolání odmítne soud prvního stupně?

Obsah

Opožděně podané odvolání odmítne soud prvního stupně?

Opožděně podané odvolání odmítne soud prvního stupně?

Opožděně podané odvolání odmítne už soud prvního stupně, jinak rozhoduje odvolací soud (u rozhodnutí soudů okresních jím je soud krajský, u rozhodnutí soudů krajských soud vrchní).

Kdy se odvolací řízení Podává odvolání?

Odvolání se podává do 15 dní od doručen písemného vyhotovení rozhodnutí soudu. (§ 204 o.s.ř.) Je-li předmětem odvolacího řízení peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně, činí soudní poplatek za odvolání 1 000 Kč; jde-li o částku vyšší, platí se z ní 5 %.

Co je odkladný účinek odvolání?

Podání odvolání tudíž vyvolává dvojí účinek: 1 Odkladný (suspensivní) účinek znamená, že včas podaným odvoláním se odkládá právní moc a vykonatelnost napadeného... 2 Devolutivní účinek způsobuje, že o odvolání zásadně rozhoduje soud nebo správní úřad nadřízený soudu nebo úřadu, který... More ...

Související příspěvky: