Jak se objeví problém s hydraulickým čerpadlem?

Obsah

Jak se objeví problém s hydraulickým čerpadlem?

Jak se objeví problém s hydraulickým čerpadlem?

Když se objeví problém se strojem, přenastavují se knoflíky na hydraulickém čerpadle a ventilech, aby se „zjistilo", jestli to problém se strojem vyřeší. Bohužel ten, kdo nastavení provádí, nemá většinou tušení, jaký to bude mít na stroj dopad. Tlaky v hydraulickém systému jsou obvykle nastaveny příliš vysoko.

Co jsou hydraulická čerpadla?

Hydraulická čerpadla jsou součástmi hydraulických soustav a jsou odpovědné za jejich napájení provozní kapalinou se stanoveným tlakem, výkonem a množstvím. Čerpalo je pak napájeno mechanickou energií dodanou např. ze spalinového nebo elektrického motoru.

Co jsou hydraulické mechanismy?

Hydraulické mechanismy jsou typu: hydrostatické (princip -- Pascalův zákon) hydrodynamické (proud kapaliny při změně směru) Problémy hydrauliky souvisí s potřebnou vysokou přesností prvků a čistotou hydraulické kapaliny. Vyšší cena však dává dokonalejší zařízení – snadná a širokorozsahová regulace rychlosti a sil.

Související příspěvky: