Jak zažádat o změnu jména dítěte?

Obsah

Jak zažádat o změnu jména dítěte?

Jak zažádat o změnu jména dítěte?

O změnu příjmení u nezletilého dítěte je potřeba zažádat na příslušném matričním úřadě, podle místa trvalého bydliště vašeho potomka. Pokud o změnu jména žádáte rovněž vy, například je-li důvodem svatba nebo rozvod, můžete o obě změny zažádat v rámci jedné žádosti.

Jak odmítnout viditelné změny?

Pokud chcete odmítnout všechny viditelné změny, ale ne skryté změny, klepněte na odmítnout všechny zobrazené. Pokud například prohlížíte jenom změny provedené určitým revidujícím, kliknutím na Odmítnout vše se odmítne jenom změny provedené tímto revidujícím.

Jak se povolí změna příjmení?

změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod, změna příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte, za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů, mají-li manželé společné příjmení ...

Jak změnit příjmení dítěte?

Změna příjmení dítěte se souhlasem otce i matky. Aby mohlo být dítěti změněno příjmení, musí o tuto změnu zažádat jeden z jeho zákonných zástupců. Ať už jsou rodiče dítěte ve svazku manželském či nikoliv, je potřeba souhlas obou partnerů.

Související příspěvky: