Co se týče netopýrů?

Obsah

Co se týče netopýrů?

Co se týče netopýrů?

Kromě netopýrů do něj patří ještě vrápenci, kaloni a upíři. Na území ČR žije 23 druhů netopýrů a 2 druhy vrápenců, často se pro jednoduchost všichni nazývají netopýři. Pokud je netopýr celý zabalený do blanitých křídel a vypadá jako černá hruštička visící ze stropu na dvou drápkatých nohách, jde o vrápence.

Jaké jsou netopýry chráněné?

V České republice je mezi zvláště chráněné živočichy zařazeno 11 druhů netopýrů a 2 druhy vápenců. Chráněni jsou však i všechny druhy netopýrů. Na ochranu netopýrů pamatuje ve svých směrnicích i EU a přispívá k ní i projekt soustavy chráněných území Natura 2000.

Čím se živí netopýři?

Čím se živí? Ačkoli netopýr vypadá jako „okřídlená myš,“ jeho potrava se od té myší značně liší. Všichni netopýři žijící u nás se živí výhradně hmyzem a dalšími členovci (komáry, pakomáry, chrostíky, pošvatkami, můrami, brouky…).

Související příspěvky: