Co se týče plynu v nestabilním podloží?

Obsah

Co se týče plynu v nestabilním podloží?

Co se týče plynu v nestabilním podloží?

Zvláštní pozornost patří navrhování plynovodu v nestabilním podloží. Rychlost plynu v potrubí nesmí mít výrazně nepříznivé účinky, např. otěr nebo nadměrný hluk. Plynovod uvnitř budovy musí být přednostně veden přístupnými místy, ve kterých lze provádět snadno a bezpečně jeho údržbu. Plynovod se uvnitř budov přednostně vede větranými prostory.

Jaký je uzávěr plynu u plynoměrů?

u plynoměrů s obtokem a v případech dvou a více paralelně osazených plynoměrů u jednoho odběratele musí být ve vzdálenosti nejvíce 1 m od plynoměru instalován uzávěr plynu i na výstupním potrubí každého plynoměru, pokud podmínky výrobce plynoměru nestanoví jinak,

Co jsou společné rozvody plynu a uzávěru pro byt?

c) rozvody plynu až k uzávěru pro byt. (1) Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně.

Související příspěvky: