Kdo je největší orel bělohlavý?

Obsah

Kdo je největší orel bělohlavý?

Kdo je největší orel bělohlavý?

Orel bělohlavý (Haliaeetus leucocephalus) je dravý pták z čeledi jestřábovitých, čtvrtý největší orel na světě. V minulém století byl v Americe téměř vyhuben, avšak dnes jich tam zase žijí desetitisíce párů Radarange měřila na výšku 1,8 m, vážila 340 kg a stála v přepočtu 1,26 milionu korun.

Jak vypadá orel bělohlavý?

Orel bělohlavý je majestátný dravý pták, který se stal symbolem USA. V minulém století byl v Americe téměř vyhuben, naštěstí se tak ale nestalo a dnes zde opět žijí desetitisíce párů. Jak vypadá orel bělohlavý?

Proč byl orel bělohlavý národní symbol?

Pro svou eleganci a majestátnost se orel bělohlav ý stal americkým národním ptákem a symbolem republikánského ducha. Zobrazen je na státních znacích i na zadní straně několika mincí, kde má hlavu otočenou k olivové větvičce. Hlavní postavou lícové strany americké pečeti je národní symbol orel bělohlavý v letu.

Kde jsou orli bělohlaví?

Orli bělohlaví se kromě Havaje vyskytují na celém území USA. Žijí v blízkosti vodních zdrojů, jejich jídelníček tedy tvoří hlavně ryby. Nevyhýbají se však ani lovu menších a středně velkých savců a obratlovců. Nepohrdnou ani mršinami.

Související příspěvky: