Co je katalyzátor?

Obsah

Co je katalyzátor?

Co je katalyzátor?

Katalyzátor (z řeckého καταλύτης katalýtés) je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná. Slovo katalyzátor se někdy používá i v přeneseném smyslu pro jakoukoli událost, osobu apod., které přispějí k uskutečnění něčeho.

Jak se montují katalyzátory do automobilů?

Katalyzátory se do automobilů montují již od sedmdesátých let a jejich hlavním úkolem je eliminovat výrazné množství škodlivých látek, které produkují spalovací motory. Lidé se však často katalyzátorů zbavují, přičemž nejčastějším důvodem bývá snaha dosáhnout vyššího výkonu.

Co je katalyzátor a chemická rovnováha?

p== Katalyzátor a chemická rovnováha == Katalyzátor pouhou přítomnosti nikdy nepůsobí změnu chemické rovnováhy, pokud existuje zdání takového vlivu, je tento vliv vždy druhotný, například: 1 Katalyzátor umožní průběh chemické reakce za podmínek, kdy by jinak nebyla možná. Za těchto podmínek je však... 2 Zpomalením nebo kinetickým znemožněním konkurující chemické reakce nebo... More ...

Co jsou druhy katalýzy?

Druhy katalýzy 1 Homogenní – reaktanty a katalyzátor jsou v systému přítomny ve stejné fázi. 2 Heterogenní – nejčastěji je katalyzátor pevný a reaktanty jsou plynné. Tento typ katalýzy se často používá v průmyslu... 3 Enzymová – se často považuje za samostatný typ katalýzy, byť se v živých organismech často (avšak zdaleka ne vždy) jedná... 4 Autokatalýza – jedná se o zvláštn�... More ...

Související příspěvky: