Kdo podepisuje Přijaté zákony?

Obsah

Kdo podepisuje Přijaté zákony?

Kdo podepisuje Přijaté zákony?

Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády. Článek 52 (1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen. (2) Způsob vyhlášení zákona a mezinárodní smlouvy stanoví zákon. Článek 53

Co je ústavní zákon?

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod. Základní práva a... 2 MOC ZÁKONODÁRNÁ. Každé dva roky se volí třetina senátorů. Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a... 3 MOC VÝKONNÁ. 4 Prezident republiky. Prezident republiky se ujímá úřadu složením... More ...

Co je státní struktura státu?

1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu • státní moc • suverenita státu a výlučnost • územní organizace obyvatelstva • daně a poplatky • právo 1.3. státní moc

Související příspěvky: