Jaké jsou úhlopříčky lichoběžníku?

Obsah

Jaké jsou úhlopříčky lichoběžníku?

Jaké jsou úhlopříčky lichoběžníku?

rovnoramenný: ramena (strany b,d) mají stejnou délku a úhly α,β stejně jako úhly γ,δ jsou stejně veliké. pravoúhlý: jedno rameno svírá se základnou pravý úhel. Úhlopříčkyobecného lichoběžníku se na rozdíl od rovnoběžníkuvzájemně nepůlí. Obsah (plocha) a obvod lichoběžníku obvod o= a+b+c+d obsah S= ( (a+c)*v ) / 2

Co je lichoběžník?

Lichoběžník je čtyřúhelník, jehož dvě protější strany jsou rovnoběžné a další dvě zbývající různoběžné. Názvy stran se podobají názvům rovnoramenného trojúhelníku, jen s tím rozdílem, že má dvě základny. Dvě protilehlé strany vzájemně rovnoběžné se nazývají základnami a zbývající dvojice různoběžných stran se nazývá rameny .

Jaký je obvod lichoběžníku?

obvod lichoběžníku (součet všech stran, tedy a+b+c+d) Vlastnosti lichoběžníku Jedna dvojice protilehlých stran je rovnoběžná, tyto strany jsou různě dlouhé a nazývají se základny, různoběžné strany se nazývají ramena. Tři druhy lichoběžníků: obecný: všechny strany jsou různě dlouhé.

Související příspěvky: