Kdo má nárok na starobní důchod v Německu získat?

Obsah

Kdo má nárok na starobní důchod v Německu získat?

Kdo má nárok na starobní důchod v Německu získat?

Tom by normálně nárok na starobní důchod v Německu získat neměl, protože tam pracoval jen 4 roky. Německý úřad důchodového zabezpečení však musel zohlednit roky, kdy pracoval v Portugalsku. Jeho nárok proto uznali a vyplácejí mu důchod za 4 roky, které odpracoval v Německu.

Jak vysoký je německý důchod?

Jak vysoký je německý důchod? Výše důchodu je v Německu , stejně jako v Česku, závísí na výdělcích v produktivním věku a získaném počtu let pojištění. V roce 2010 odvádí zaměstnanci v Německu na důchodovém pojištění 9,95 % ze své hrubé mzdy a dalších 9,95 % na důchodovém pojištění odvádí jejich zaměstnavatel.

Jak dlouho pracoval v německém důchodovém zabezpečení?

Tom pracoval 4 roky v Německu a 32 let v Portugalsku. V Německu musíte mít k tomu, abyste získali nárok na starobní důchod, odpracováno nejméně 5 let. Tom by normálně nárok na starobní důchod v Německu získat neměl, protože tam pracoval jen 4 roky. Německý úřad důchodového zabezpečení však musel zohlednit roky, kdy pracoval v Portugalsku.

Jaké jsou začátky pobírání důchodu?

Proto je důležité si ve všech zemích, kde jste pracovali, dopředu zjistit, co by se stalo, kdybyste začátek pobírání důchodu změnili. Pokud začnete jednu penzi pobírat dříve než druhou, může to mít vliv na celkovou výši vašeho důchodu. Další informace vám poskytne příslušný úřad v zemi, kde bydlíte, nebo v zemích, kde jste pracovali.

Související příspěvky: