Jaké jsou vnitřní úhly trojúhelníka?

Obsah

Jaké jsou vnitřní úhly trojúhelníka?

Jaké jsou vnitřní úhly trojúhelníka?

Jsou to: Ostroúhlý trojúhelník má všechny vnitřní úhly ostré Tupoúhlý trojúhelník má jeden tupý úhel. Pravoúhlý trojúhelník má jeden pravý vnitřní úhel. Stranám, které tvoří ramena pravého úhlu říkáme odvěsny, strana ležící naproti pravého úhlu se nazývá přepona.

Co je pravoúhlý trojúhelník?

Pravoúhlý trojúhelník je druh trojúhelníku, který má jeden úhel, který měří C = 90 °. V pravém trojúhelníku je strana c, která je oproti úhlu C = 90 °, nejdelší strana trojúhelníku a nazývá se přepona. Strany a, b jsou délky kratších stran, také nazývané odvěsny nebo ramena.

Proč má trojúhelník jeden pravý úhel?

Pravoúhlý trojúhelník má jeden pravý vnitřní úhel. Stranám, které tvoří ramena pravého úhlu říkáme odvěsny, strana ležící naproti pravého úhlu se nazývá přepona. Zopakujte si : proč může mít trojúhelník pouze jeden pravý nebo tupý úhel ?

Co je rovnoramenný trojúhelník?

Rovnostranný trojúhelník má všechny strany stejně dlouhé a všechny jeho vnitřní úhly jsou 60°. Rovnoramenný trojúhelník má dvě strany tejně dlouhé, ty nazýváme ramena, a třetí stranu různou, tu nazýváme základna. Zvláštní vlastností rovnoramenného trojúhelníku je, že úhly přilehlé k základně jsou vždy shodné. Pozor !

Související příspěvky: