Co je vyživovací povinnost v manželství?

Obsah

Co je vyživovací povinnost v manželství?

Co je vyživovací povinnost v manželství?

Vyživovací povinnost v manželství 1 Zákonná úprava. Problematika výživného rozvedeného manžela byla dříve upravena v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině stejně... 2 Péče o domácnost se cení. Podle zákona platí, že zajištění penězi má stejný význam jako péče o domácnost. To znamená, že... 3 Soud o alimenty. Manželé, kteří se neumí dohodnout na vzájemném finančním zajištění, se... More ...

Kdy má manželé právo na výživné?

Výživné po rozvodu 1 Kdy má rozvedený právo na výživné. V zásadě platí, že jakmile se manželé rozvedou, zaniknou jejich vzájemná práva a... 2 Dohoda o výživném mezi manželi má přednost. Pokud je to možné, měli by se manželé na vyplácení výživného dohodnout. To... 3 Výpočet výživného. Soud bude vždy zkoumat, zda je bývalý manžel se schopen sám živit, a pokud není, zda tato... More ...

Jak se stanovuje výše výživného?

Stanovení výše výživného O výši výživného se mohou domluvit rodiče dítěte nebo o něm rozhodne soud. V případě rozvodu manželství soud o výživném rozhoduje automaticky. Výživné na děti narozené mimo manželství lze vyřešit jen vzájemnou dohodou bez soudního procesu.

Co je vymahatelná vyživovací povinnost?

Vyživovací povinnost je zákonem zakotvená nejenom ve vztahu rodičů a dětí, ale existuje též mezi manžely. Za určitých okolností povinnost platit výživné přetrvává dokonce i po rozvodu manželství. Zákonem vymahatelná vyživovací povinnost existuje i mezi partnery v situaci očekávání a narození potomka.

Související příspěvky: