Kdy jsou podzemní hydranty vyčleněny jako zdroj požární vody?

Obsah

Kdy jsou podzemní hydranty vyčleněny jako zdroj požární vody?

Kdy jsou podzemní hydranty vyčleněny jako zdroj požární vody?

Pokud jsou hydranty (podzemní i nadzemní) vyčleněny jako zdroj požární vody v rámci požárního řádu města/obce musí splňovat požadavky norem EN ČSN 14339 Požární podzemní hydranty a EN ČSN 14384 Nadzemní požární hydranty. Požární hydranty samozřejmě podléhají také legislativě Evropské unie.

Co znamená dvojitý uzávěr hydrantu?

Dvojitý uzávěr má však pro funkci hydrantu praktičtější význam: zvýšení průtočného množství vody až o 15 %, tím že se zlepší hydraulické poměry v místě sedla hydrantu (víření vody pod kuželkou zvyšuje ztrátu hydrantu),

Jaké jsou požadavky na hydranty pro zásobování vodou?

Pokud jsou hydranty používány jako armatury pro provozní účely, musí splňovat konstrukční požadavky, hydraulické charakteristiky, životnost, těsnost, odolnost vůči předepsaným zkouškám, výkonnost odvodňovacího systému, aj. podle normy ČSN EN 1074 – část 6 Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověřování zkouškami.

Jak zvýšit bezpečnost při opravě hydrantu?

zvýšení bezpečnosti při opravě hydrantu, protože zpětný uzávěr eliminuje nenadálý nárůst tlaku při neodborné manipulaci. U hydrantů s dvojitým uzávěrem je nutné při uvádění do provozu dát pozor během proplachování potrubí.

Související příspěvky: