Jak jsou pneumatiky voleny?

Obsah

Jak jsou pneumatiky voleny?

Jak jsou pneumatiky voleny?

* Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla voleny tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména nejvyšší povolené hmotnosti vozidla (povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být vyšší než je nejvyšší rychlost vozidla).

Jaké pneumatiky mohou být namontovány na vozidle?

Jaké pneumatiky mohou být namontovány na vozidle? Podle "Informačního dokumentu k zákonu 56/2001" platí, že:

Kde musí být pneumatiky nahuštěny?

* Pneumatiky musí být vždy řádně nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla, avšak nesmí být překročeno huštění předepsané výrobcem pneumatik.

Jak používat pneumatiky na vozidle?

* Na vozidle, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, smí být používány pouze pneumatiky určené pro daný typ vozidla výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Nosnost pneumatik nesmí být nižší než povolené zatížení připadající na kolo (nápravu) vozidla.

Související příspěvky: