Co je magnituda zemětřesení?

Obsah

Co je magnituda zemětřesení?

Co je magnituda zemětřesení?

Richterova stupnice (nebo také místní magnitudo zemětřesení, škála = měřítko, stupnice) představuje jediné číslo, kterým se popisuje velikost (síla) zemětřesení. Je to logaritmická stupnice o základu 10 počítaná z vodorovné amplitudy největšího posunu od nuly na seismografu.

Co je ohnisko zemětřesení?

Pojmy 1 Ohnisko zemětřesení je prostor konečných rozměrů, ve kterém vzniká zemětřesení. Jeho délkové rozměry dosahují až... 2 Hypocentrum je bodem, kterým je nahrazováno ohnisko a je kladeno do těžiště ohniska. 3 Epicentrum je kolmý průmět hypocentra na povrch Země. 4 Hloubka ohniska je vzdálenost mezi hypocentrem a epicentrem. 5 Epicentrální vzdálenost je vzdálenost epicentra od... More ...

Jak vznikají zemětřesení?

Podle původu: 1 řítivá – přibližně 3 % všech zemětřesení – vznikají např. zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo pod... 2 sopečná (vulkanická) – 7 %. Bývají průvodním jevem sopečné činnosti. Hypocentra mají vázaná na přívodní dráhy... 3 tektonická (dislokační) – nejčastější a nejzhoubnější. Vznikají náhlým uvolněním nahromaděné elastické energie v... More ...

Související příspěvky: