Co je nájemní smlouva?

Obsah

Co je nájemní smlouva?

Co je nájemní smlouva?

Principem nájemní smlouvy je přenechání práva užívání věci konkrétně určené na dobu určitou či neurčitou a za úplatu. Subjekty tohoto vztahu jsou pronajímatel a nájemce. Podnájem - nájemník s vědomím vlastníka umožní užívání bytu nebo jeho části jiné osobě.

Kdo může odstoupit od smlouvy od smlouvy?

Objednatel však může odstoupit od smlouvy kdykoli během prováděni díla a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. V tomto případě však musí zhotoviteli zaplatit za již vykonanou práci (pokud ten nemůže výsledek práce použít jinak) a nahradit mu dosud vynaložené účelné náklady.

Jaké jsou závazkové právní vztahy?

Závazkové právní vztahy, tedy např. i smlouvy, lze rozlišovat podle různých kritérií. Ø úplatné smlouvy - smlouva nájemní, kupní, o půjčce....... Ø bezúplatné smlouvy - smlouva darovací, o výpůjčce........ PŘ a OP dovoluje uzavírat i takové smluvní vztahy, které jsou předběžné, ale právně zavázne – tzv. smlouvy o smlouvách budoucích.

Co je vedlejší ujednání v kupní smlouvě?

Do kupní smlouvy lze připojit i některá další ujednání - tzv. vedlejší ujednáni v kupní smlouvě. Může se jednat např. o předkupní právo - které spočívá v přednostní nabídce k odkoupení věci prodávajícímu, pokud by ji chtěl kupující dále prodat.

Související příspěvky: