Jaký je počet pracovních dnů a hodin za měsíc?

Obsah

Jaký je počet pracovních dnů a hodin za měsíc?

Jaký je počet pracovních dnů a hodin za měsíc?

Zobrazuje se počet pracovních dnů a hodin za týden, dekádu, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Tmavší červenou barvou je navíc zvýrazněn státní nebo ostatní svátek.

Kdy má pracovní týden 46 pracovních hodin?

V průměru má pracovní týden 46 pracovních hodin. od 1. ledna 1967 do 29. září 1968: šestidenní pracovní týden, ale každá druhá sobota volná, pracovní den ma 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 44 pracovních hodin. od 30. září 1968 do 31. prosince 2000: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8½ ...

Jak je pracovní doba pro všechny tak rozdílná?

Pracovní doba pro všechny tak stejná, ale přitom tolik rozdílná. Běžně se říká, že pracovní týden má 40 pracovních hodin, že zaměstnanec pracuje pouze 8 hodin denně, že musí být po celou dobu výkonu práce na svém pracovním místě, má nárok na 20 dní dovolené za celý odpracovaný rok, že při velmi důležitých a závažných životních situací má nárok na ...

Jaké jsou rozdíly v délce pracovní doby?

Zkrácená a kratší pracovní doba – výrazný rozdíl v pojmech, které se často zaměňují. Zkrácení týdenní pracovní doby může být stanoveno jedině ve vnitřním předpise, nebo v kolektivní smlouvě.

Související příspěvky: