Může zaměstnanec k okamžitému ukončení přistoupit na vrub zaměstnavateli?

Obsah

Může zaměstnanec k okamžitému ukončení přistoupit na vrub zaměstnavateli?

Může zaměstnanec k okamžitému ukončení přistoupit na vrub zaměstnavateli?

Zaměstnanec k okamžitému ukončení může přistoupit taktéž ve dvou případech, navíc mu náleží i mzda za dobu hypotetické výpovědní lhůty. Důvodem jsou právě podmínky, za kterých lze takto poměr ukončit, protože ty zaměstnanec není schopen ovlivnit a padají tak na vrub zaměstnavateli:

Kdo může dát výpověď zaměstnanci?

Výpověď dává buď zaměstnanec, nebo zaměstnavatel. Ačkoliv se jedná o jednostranné ukončení pracovního poměru, je třeba zachovat určitá pravidla stanovená zákonem. Výpověď musí být doručena v písemné podobě a zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci pouze z přesně stanovených důvodů, jako je nadbytečnost.

Kdy si zaměstnanec najde nové zaměstnání ve výpovědní lhůtě?

Běžné to je, když si zaměstnanec ve výpovědní lhůtě najde nové zaměstnání, do kterého potřebuje nastoupit před vypršením výpovědní doby. V takovém případě, pokud s tím obě strany souhlasí, lze uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru, aniž by bylo potřeba odvolávat již podanou výpověď.

Jaké jsou důvody pro výpověď zaměstnavatele?

Ačkoliv se jedná o jednostranné ukončení pracovního poměru, je třeba zachovat určitá pravidla stanovená zákonem. Výpověď musí být doručena v písemné podobě a zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci pouze z přesně stanovených důvodů, jako je nadbytečnost. Naproti tomu zaměstnanec pro výpověď nemusí uvádět žádný důvod.

Související příspěvky: