Proč zaměstnavatel požadovat pracovní pohotovost zaměstnance?

Obsah

Proč zaměstnavatel požadovat pracovní pohotovost zaměstnance?

Proč zaměstnavatel požadovat pracovní pohotovost zaměstnance?

Předpokladem pro to, aby ji zaměstnavatel mohl po zaměstnanci požadovat, je jejich vzájemná dohoda o pracovní pohotovosti, učiněná ať již v pracovní, či jiné smlouvě. Za držení pracovní pohotovosti, to znamená za to, že zaměstnanec bude k dispozici k případnému výkonu práce, náleží zaměstnanci odměna v ...

Jak je stanovena týdenní pracovní doba zaměstnanců?

Stanovená týdenní pracovní doba. Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců podle zákoníku práce činí 40 hodin týdně, přičemž existují i výjimky, kdy nemusí být tato doba dodržena. Dle §79 odstavec 2 a 3, u zaměstnanců:

Jaká je pracovní doba pro zaměstnance?

Pracovní doba je doba(čas), po kterou je zaměstnanec povinen pro svého zaměstnavatele vykonávat práci. Nebo také doba, po kterou musí být zaměstnanec připraven k výkonu práce dle instrukcí svého zaměstnavatele (popřípadě interních směrnic firmy). Doba odpočinkuje doba (čas), která není pracovní dobou.

Jaké je délka pracovní směny zaměstnavatele?

Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby podle věty první nesmí však provést zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3.“ Délka pracovní směny nesmí u zaměstnance mladšího 18 let denně překročit 8 hodin a za týden 40 hodin ve svém celkovém souhrnu.

Související příspěvky: