Jak se zbavit plynu z místnosti?

Obsah

Jak se zbavit plynu z místnosti?

Jak se zbavit plynu z místnosti?

Otevřete dveře, okna, vyvětrejte, abyste dostali co nejvíce plynu z místnosti. Neotvírejte oheň, nepoužívejte ani elektrické spínače, tedy ani světla, jiskry by mohly způsobit vznícení plynu. V dané místnosti ani nepoužívejte telefon, pomoc přivolejte odjinud.

Jak vypnout přívod plynu?

Vypněte co nejdříve přívod plynu. Je dobré vědět, kde se ventil nachází a jak přívod vypnout ještě předtím, než to budete skutečně potřebovat. Otevřete dveře, okna, vyvětrejte, abyste dostali co nejvíce plynu z místnosti. Neotvírejte oheň, nepoužívejte ani elektrické spínače, tedy ani světla, jiskry by mohly způsobit vznícení plynu.

Proč je zemní plyn výbušný?

Zemní plyn totiž není dýchatelný a snadno se rozptyluje do okolí. Pokud by unikal v uzavřené místnosti, mohl by vytěsnit vzduch a my bychom se mohli udusit. Je výbušný, to znamená, že ve směsi se vzduchem vytváří silně třaskavou směs, která velice rychle a snadno hoří.

Související příspěvky: