Jak se rostoucí tlak deformuje?

Obsah

Jak se rostoucí tlak deformuje?

Jak se rostoucí tlak deformuje?

Rychle rostoucí tlak deformuje membránu čidla (obrázek 1), která po dosažení předpokládaného tlaku otevře elektrický obvod a kontrolka zhasne. Obrázek 1. Schéma rozvodu oleje v motoru s filtrem ve svislé poloze.

Co se týče tlaku oleje?

Jak příliš nízký, tak i příliš vysoký tlak oleje má bezprostřední vliv na zvýšené opotřebení pracujících částí motoru a může vést někdy i k jeho zadření. Původ problémů s tlakem oleje je často spatřován ve špatném fungování olejových filtrů umístěných v motoru.

Co může být příčinou tlaku oleje v motoru?

Pokud je hladina oleje v normě a kontrolka stále svítí, příčina může být následující: • obtokový ventil, který reguluje tlak oleje v motoru, se mohl zablokovat v otevřené poloze.

Jak se zbavit příliš vysokého tlaku oleje?

Příčina vzniku příliš vysokého tlaku oleje se zjišťuje obtížněji. Na palubní desce totiž není kontrolka, která by signalizovala příliš vysoký tlak oleje. Prakticky jediný příznak výskytu tohoto problému je zdeformované těleso filtru, což zjistíme během výměny oleje.

Související příspěvky: