Může exekutor zabavit i majetek dlužníka?

Obsah

Může exekutor zabavit i majetek dlužníka?

Může exekutor zabavit i majetek dlužníka?

Exekutor může zabavit i majetek, který není ve vlastnictví dlužníka. To se děje poměrně často. Není to sice tak, že by exekutor mohl zabavit cokoliv, co ho napadne. Pokud se ale domnívá ( má nějaké důkazy nebo oprávnění podezření, třeba díky tomu že se daná věc nachází v bytě dlužníka), že se jedná o majetek dlužníka, může jej zabavit.

Kdo je soudním exekutorem?

Soudním exekutorem může být jmenován každý, kdo: 1 je plně svéprávný 2 má české vysokoškolské právnické vzdělání 3 je bezúhonný 4 vykonal alespoň tříletou právnickou praxi 5 složil exekutorskou zkoušku More ...

Co je kárná odpovědnost soudního exekutora?

Kárná odpovědnost Soudní exekutor je kárně odpovědný. Kárným proviněním může být: porušení právních nebo stavovských povinností soudního exekutora

Související příspěvky: