Jak vzniknout věcné břemeno?

Obsah

Jak vzniknout věcné břemeno?

Jak vzniknout věcné břemeno?

Věcné břemeno ale může vzniknout také na základě závěti nebo ze zákona či takzvaným vydržením. Osobou povinnou zřídit věcné břemeno nemusí být pouze vlastník nemovitosti nebo jiné věci, ale i další subjekty. Typicky se jedná o soud. Samotný vznik věcného břemene je pak zapsán v

Co je věcné břemeno?

Co je věcné břemeno? Věcné břemeno bychom mohli zařadit do kategorie věcného práva k cizí věci. Slouží především k tomu, aby oprávněná osoba mohla disponovat nebo využívat určitou část majetku, i když není reálně jeho vlastníkem.

Jak vznikl věcný břemen?

Vznik věcného břemene na základě písemné smlouvy – smlouvu o zřízení věcného břemene lze uzavřít jako samostatnou, ale častěji se s ní lze setkat jako s vedlejší úmluvou zejména při smlouvě kupní či darovací. Právo odpovídající věcnému břemenu se nenabývá uzavřením smlouvy, ale až na základě vkladu do ...

Související příspěvky: