Jaké jsou vlastnosti rovinných zrcadel?

Obsah

Jaké jsou vlastnosti rovinných zrcadel?

Jaké jsou vlastnosti rovinných zrcadel?

Rovinná zrcadla mají široké použití a při jejich výrobě se využívají vlastnosti kovových ploch, které odrážejí více jak 90 % dopadajícího světla. U běžných zrcadel je kov (cínový amalgam) který tvoří odraznou vrstvu, nanesen na zadní stěně skleněné desky.

Proč jsou rovinná zrcadla součástí přístrojů?

Rovinná zrcadla jsou často součástí i optických nebo měřících přístrojů a v nich by vznik dvojitého obrazu vedl k řadě nepřesností a nedokonalostí. Fotografie pořízená takovým přístrojem by byla neostrá - vyfotografované předměty by měly „duchy“.

Proč se používají zrcadla s kovovou plochou?

Proto se pro profesionální účely používají zrcadla s lesklou kovovou plochou nanesenou na vnějším povrchu skla, u kterých zdvojený obraz nevzniká (viz obr. 98). Kovová vrstva je tak citlivá, že i pouhým dotykem rukou by se mohla poškodit a znehodnotit.

Co si uvědomit o rovinném zrcadle?

Místo všech uvedených vlastností si stačí uvědomit, že obraz vytvořený rovinným zrcadlem je osově souměrný se svým vzorem podle roviny zrcadla. Rovinná zrcadla mají široké použití a při jejich výrobě se využívají vlastnosti kovových ploch, které odrážejí více jak 90 % dopadajícího světla.

Související příspěvky: