Jak se uzavírá smlouva o podnájem bytu?

Obsah

Jak se uzavírá smlouva o podnájem bytu?

Jak se uzavírá smlouva o podnájem bytu?

Smlouva o podnájmu bytu se uzavírá mezi nájemcem a podnájemcem. Pronajímaný byt je ve vlastnictví pronajímatele, který ho za úplatu poskytuje nájemci. Nájemce na základě smlouvy o podnájmu pronajímá část bytu podnájemci.

Kde je smlouva uzavřena?

V případech, kdy je smlouva uzavřena: 1 prostřednictvím komunikace na dálku (přes internet, po telefonu), nebo 2 mimo obvyklé obchodní prostory (např. u spotřebitele doma, na ulici), nebo 3 o spotřebitelském úvěru, More ...

Jaké jsou důvody pro odstoupení ze smlouvy?

Důvody pro odstoupení mohou vyplývat: 1 ze zákona – důvody mohou být jednak obecné a jednak specifické pro jednotlivé typy smluv, 2 ze smlouvy – obě smluvní strany se předem dohodly, za jaké situace mohou ze smlouvy jednostranně odstoupit. More ...

Související příspěvky: