Můžete být jedním z těch lidí, kteří aktualizují iPad 2 na iOS 9.3?

Obsah

Můžete být jedním z těch lidí, kteří aktualizují iPad 2 na iOS 9.3?

Můžete být jedním z těch lidí, kteří aktualizují iPad 2 na iOS 9.3?

Můžete být jedním z těch lidí, kteří aktualizovány jejich iPad 2 na iOS 9.3 a získal zvláštní zprávu: „Váš iPad nelze aktivovat, protože aktivační služba je dočasně nedostupná.“

Jak dokončit aktualizaci iPadu?

Po dokončení aktualizace, nechte váš iPad připojený k počítači dokončit proces aktivace a nastavit proces pro zařízení pomocí iTunes. Pokud ani po dokončení aktualizace, iTunes stále nerozpozná zařízení odpojit iPad a znovu je zjistit, zda ITWorks.

Pokud se váš iPad nebo iPod Touch neaktualizuje?

Pokud se váš iPhone, iPad nebo iPod touch neaktualizuje 1 Nedostatek místa na zařízení 2 Stahování aktualizace trvá příliš dlouho 3 Aktualizační server je nedostupný 4 Aktualizace se nedokončí More ...

Jak opravit problémy s iPadem 2?

Pokud jste uživatel iPad 2, který má již aktualizaci a přístroj nedokáže aktivovat dostaneme k řešení velmi krátce. Pokud jste se uvažuje o získání aktualizace a báli jste se, že by si s přístrojem, buďte ujištěni, že Apple vydala novou verzi iOS 9.3 známá jako sestavení 13E337, který bude opravit všechny problémy aktivace.

Související příspěvky: