Jaký je základ zdravotní pojištění?

Obsah

Jaký je základ zdravotní pojištění?

Jaký je základ zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění Vyměřovací základ pro výpočet zdravotníh ... 13 350 Kč Sazba 13,5 % Záloha na zdravotní pojištění 1 803 Kč

Kdo je povinen pojistné oznámit zdravotní pojišťovně?

Pojištěnec je povinen oznámit zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7 zákona č. 48/1997 Sb. Za zaměstnané osoby plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. (zákon č. 48/1997 Sb., § 10 odst. 5).

Kolik za zdravotní pojištění zaplatí zaměstnanec?

Kolik na zdravotním pojištění zaplatí zaměstnanci. Sazba zdravotního pojištění u zaměstnance činí 13,5 procenta. Zdravotní pojištění za něj odvádí zaměstnavatel – strhává mu na zdravotní pojištění každý měsíc 4,5 procenta z hrubé mzdy. Sumu odpovídající devíti procentům hrubé mzdy pak za zaměstnance zaměstnavatel doplácí.

Související příspěvky: