Jak se živí netopýři?

Obsah

Jak se živí netopýři?

Jak se živí netopýři?

Jak jsem se již výše zmínil, netopýři se živí převážně hmyzem – komáry, pakomáry, můrami, brouky..., ale známe ve světě i několik druhů netopýrů specializovaných na jinou potravu. Například někteří afričtí víkonosi loví žáby a obojživelníky, jiný druh netopýrů loví i drobné rybky, další sají květní nektar.

Kdo jsou netopýři?

Netopýři jsou zvláštní, naprosto výjimeční živočichové už od pohledu. Jako noční tvorové, s pro nás skrytým způsobem života, jsou zahaleni rouškou tajemna a neznámého. Tato specifičnost jim ale v Evropě moc neprospěla. Lidé si je spojovali s posly zla, viděli v nich ďáblovo znamení.

Proč netopýři staví netopýry do světla?

Zmíněné křídlo staví netopýry do naprosto odlišného světla v asijských zemích, zejména v Číně. Jeho podobnost s křídlem posvátných draků jim připravila naprosto opačnou pozici a netopýři jsou ve zdejších končinách považováni za posly štěstí.

Proč narazíme na netopýry?

Ale není nic neobvyklého, když narazíme na jedince, zejména na zimovištích, spát v leže na břichu, především takové, kteří si pro zimní spánek vybrali hluboké skalní spáry. Ale vraťme se k zavěšeným netopýrům.

Související příspěvky: